Blogg om juridik, advokater, lagar och mer därtill

Blogg om juridik, advokater, lagar och mer därtill

Lönerevision

- Posted in Ekonomi by

Varför det är viktigt med en lönerevision?

En viktig del av en lönekartläggning på arbetsplatsen är lönerevisionen. Då det är lag på att arbetsgivare årligen ska göra en lönekartläggning (om företaget har fler än tio anställda) så är lönerevision en väldigt viktig fråga att arbeta med.

Då lönerevisionen påverkar arbetet med lönesättning och lönekartläggning är det viktigt att den blir rätt gjord och många upplever just arbetsvärderingen som den svåraste delen i detta arbete. Revisionen ska tillsammans med lönekartläggningen motverka diskriminering på arbetsplatsen och verka för jämställdhet.

Det kan vara svårt att värdera en viss typ av arbete och jämföra detta med en annan typ av arbete. För att lyckas med detta behöver man bland annat titta på saker som:

  • Arbetets innehåll
  • Arbetets svårighetsgrad
  • Är det ett likvärdigt arbete

Revisionens uppgift är att hjälpa till att skapa en metod för att kunna värdera olika arbeten och rangordna svårighetsgraden mellan olika arbeten och tjänster på företaget.

Med hjälp av lönerevisionen ska man sedan kunna värdera olika arbetsuppgifter utifrån samma måttstock för att bedömningen inte ska påverkas av vem det är som utför arbetet och vem det är som utför värderingen. Detta är viktigt för att arbetsgivaren ska kunna sätta rättvisa löner utifrån fakta.

Då lönekartläggningen är lagstadgad och lönerevisionen är en av de viktigaste verktygen för att utföra en korrekt kartläggning så är det synnerligen viktigt att man har rätt verktyg och kunskaper för att utföra detta på arbetsplatsen. Här kan du läsa mer om lönerevision.

Sysarb hjälper dig att lyckas med lönerevisionen

Vad är avtalsrätt?

- Posted in Jurdik by

Vad betyder egentligen avtalsrätt?

Jag tycker det är roligt när man stöter på ord eller begrepp som man inte fullt ut vet vad de innebär eller betyder. Det senaste ordet jag stötte på inom denna kategori är avtalsrätt. Jag har naturligtvis stött på ordet många gånger men när jag tänker efter så vet jag egentligen inte så mycket i detalj om vad avtalsrätt egentligen innebär.

Avtalsrätt är den juridiska termen som används när företag, personer eller organisationer kommer överens om något. Ett avtal behöver inte vara skriftligt utan ett muntligt avtal eller ett handslag är lika giltigt ur ett juridiskt perspektiv som ett skriftlig avtal med underskrifter. Det visste jag inte sedan tidigare. Skillnaden mellan ett muntligt avtal och ett skriftligt avtal är att det är svårare att bevisa ett muntligt avtal än om det finns på pränt så att säga.

Viktiga begrepp inom avtalsrätten

Viktiga begrepp inom avtalsrätten är bland annat accept och oren accept. För att ett avtal ska anses vara ingånget så ska ena parten ha lämnat ett anbud (gjort ett erbjudande) och den andra parten ska ha accepterat anbudet eller erbjudandet. När dessa två kriterier är uppfyllda så har man gjort ett avtal och då gäller avtalsrätten.

Ren accept innebär att man godtar erbjudandet rakt av. Låt oss säga att en person erbjuder dig att köpa hans hatt för 10 kr och du säger absolut det går jag med på, då har du gjort en ren accept.

Oren accept är om du kommer med ett moterbjudande. Låt oss säga att du inte vill betala 10 kr för hatten utan istället säger att du kan tänka dig att betala 8 kr för hatten. Då har du gett en oren accept vilket innebär att personen som ville sälja sin hatt till dig för 10 kr kan vägra att sälja den för 8 kr.

Om detta sker och du i efterhand skulle ångra dig och säga att du går med på att köpa hatten för 10 kr så behöver inte din motpart längre sälja sin hatt till dig för 10 kr. Så fort du har gjort en oren accept så behöver motparten inte längre gå med på det erbjudandet personen gjorde innan du gav en oren accept.

Detta var bara ett exempel på vad som ingår i den svenska avtalsrätten. Det är ett stort rättsområde och olika regler gäller beroende på om du är privatperson eller företag. Jag har hittat en bra sida på nätet som förklarar svensk avtalsrätt på ett utförligt sätt där du kan läsa mer om du vill fördjupa dig i den svenska avtalsrätten.

Den svenska avtalsrätten